Osłony, wygrodzenia i zabudowy maszyn i urządzeń

Większość osłon i zabudów powstawała do pracujących już maszyn i urządzeń. Tego typu elementy zapewniają pełne bezpieczeństwo podczas pracy – osłaniają części ruchome maszyn (koła zębate, koła cierne, głowice tokarskie i frezerskie, piły), zabezpieczają przed wydostaniem się na zewnątrz np. wiórów powstających podczas obróbki. Zabudowy maszyn zabezpieczają też przed dostawaniem się zanieczyszczeń do jej wnętrza (ważne np. w przemyśle spożywczym), wygrodzenia przed przedostaniem się osób w jej pobliże (zastosowanie zamków) oraz, w razie potrzeby, zapewniają zatrzymanie maszyny (zastosowanie wyłączników krańcowych).

Proponowane tutaj rozwiązania mogą posiadać drzwi przesuwne lub uchylane oraz praktycznie dowolne kształty (dostosowane do charakteru pracy osłanianej maszyny).

Przykłady realizacji: