Linie technologiczne

Kolejnym przykładem doskonałego wykorzystania profili i akcesoriów z systemu KANYA są kompletne linie technologiczne. W ich budowie wykorzystuje się wszystkie zalety systemu:

 • krótki czas projektowania,
 • szybki montaż/demontaż,
 • duża dokładność i precyzja wykonania,
 • duża wytrzymałość,
 • wysoka estetyka,
 • możliwość szybkich zmian konstrukcyjnych w okresie eksploatacji i modernizacji konstrukcji bez konieczności zmian całościowych konstrukcji.

Projektując linię technologiczną z wykorzystaniem systemu KANYA, można zrealizować wszystkie niezbędne funkcje:

 • przesunięcia liniowe,
 • obroty,
 • transport taśmowy,
 • przesył mediów,
 • pełna automatyzacja produkcji,
 • stabilność produkcji,
 • bezpieczeństwo pracy.

Przykładowe realizacje: