Historia

Historia działalności Spółki Tabal rozpoczyna się w roku 1990.

Dwaj właściciele, a zarazem pracownicy firmy Jan Kidaj i Mieczysław Daniel z własnych środków finansowych uruchomili produkcję tablic rejestracyjnych w niewielkim zakładzie na terenie Lublina..

Dzięki zastosowaniu nieznanej dotąd w kraju metody produkcji nowy produkt zdobywa uznanie i stale wzrasta nań zapotrzebowanie. Spółka systematycznie się rozbudowuje przeznaczając zyski ze sprzedaży gotowych wyrobów na inwestycje i rozszerzenie produkcji.

Od 1991 roku rozpoczyna się produkcja półfabrykatów tablic rejestracyjnych dla innych firm produkujących tablice w całym kraju.

Po wprowadzeniu obowiązku certyfikacji wyrobów, firma uzyskuje jako jedna z nielicznych firm w kraju certyfikaty jakościowe na produkcję tablic rejestracyjnych, a niedługo potem na produkcję tablic wyróżniających do pojazdów. W 2000 roku wprowadzone zostały nowe technologie, umożliwiające produkcję tablic rejestracyjnych odblaskowych. Firma uzyskała niezbędne certyfikaty i zezwolenia, które umożliwiły wprowadzenie nowego wzoru tablic na rynek.

W lutym 1994 roku uruchomiony zostaje nowy dział zakładu - hurtownia metali kolorowych i stali nierdzewnych. Po pięciu latach działalności w dzierżawionych pomieszczeniach na początku roku 1995 firma nabywa na własność halę o powierzchni 500 mkw. wraz z terenem przemysłowym pozwalającym na dalszą rozbudowę.

Systematycznie wzrasta zatrudnienie i następuje rozbudowa zakładu. W 1998 roku w rekordowo krótkim czasie zbudowana zostaje własna hala o powierzchni 840 mkw. z przeznaczeniem na hurtowy handel metalami nieżelaznymi, wraz z nowoczesnym zapleczem socjalnym i administracyjnym. Te działania pozwalają rozszerzyć sprzedaż metali kolorowych, stali nierdzewnych i tworzyw sztucznych konstrukcyjnych.

Od początku roku 1999 działalność zakładu skupia się w jednym miejscu - przy ulicy Energetyków 14, a w Radomiu rozpoczyna działalność filia TABAL - Hurtownia metali kolorowych.

W roku 2001 firma TABAL nawiązuje współpracę ze szwajcarską firmą KANYA i wprowadza na rynek polski system nowoczenych aluminiowych profili konstrukcyjnych.System ten znajduje szerokie zastosowanie w budowie maszyn, urządzeń i linii technologicznych.

W 2002 roku spółka cywilna zostaje przekształcona w spłókę jawną, uzyskując osobowość prawną.